Proizvodi

Kvalitet proizvoda je na prvom mjestu , a rokovi isporuke se strogo poštuju.

Razvoj, projektovanje i izrada alata vrši se pomoću savremenih CAD/CAM programa na CNC i klasičnim mašinama prema 2D, 3D crtežu ili uzorku.

Alati za brizganje plastike

Alate izrađujemo na osnovu crteža, 2D ili 3D modela i po želji od strane kupca. Možemo pružiti kompletan proces proizvodnje alata, bilo na osnovu ulaznih crteža ili modela dostavljenih od strane kupca, bilo da je na nama da sve izgradimo od početka. Proizvodimo alate malih i srednjih veličina uz visoku preciznost. Važno je napomenuti da alati koje izrađujemo imaju veliku tvrdoću formi. Pri tom, izrađuju se upotrebom više tehnologija i tehnika, što sve zajedno garantuje preciznost i dugovječnost alata koje proizvodimo.

Pošalji upit

Alati za štancovanje i savijanje lima

Nudimo štancanje kao vrstu mašinske obrade metala bez odvajanja čestica postupcima rezanja ili trajne deformacije. Alati sa štance se na presi razdvajaju, preoblikuju ili spajaju materijal. Prema namjeni alati na štanci se koriste: za izrezivanje, odrezivanje, probijanje, dorezivanje, savijanje, vučenje, zakivanje.

Pošalji upit

Izrada dijelova po i van standarda

Izrađujemo veliki spektar rezervnih dijelova za mašine u raznim granama industrije. Pored toga, uspješno se bavimo i remontom mašina različitih namjena i nivoa kompleksnosti. Rezervne dijelove izrađujemo po nacrtu ili 3D modelu, ali i po fizičkom uzorku dostavljenom od strane kupca.

Pošalji upit

Izrada pomoćnih mašina

Proizvodimo pomoćne mašine u skladu sa njihovim specifičnim potrebama. Mašine možemo izrađivati po planu koji dostavlja kupac, ali možemo i zajedno izraditi plan mašine koja će zadovoljiti potrebe kupca, trudeći se da pronađemo najbolji odnos između cijene i kvaliteta konačnog proizvoda.

Pošalji upit