Usluge

Kvalitet proizvoda je na prvom mjestu, a rokovi isporuke se prvom mjestu.

Razvoj, projektovanje i izrada alata vrši se pomoću savremenih CAD/CAM programa na CNC i klasičnim mašinama prema 2D, 3D crtežu ili uzorku.

Konstrukcija, projektovanje alata

Konstrukcija, projektovanje alata

Razvoj, projektovanje i izrada vrše se pomoću razvijenih programa poput Top Solid I NY programa. U navedenim softverima se programiraju CNC mašine.

CNC Glodanje

CNC Glodanje

Nudimo kompletan proces proizvodnje tehnologijom CNC glodanja - od projektovanja, preko modeliranja i postprocesiranja do mašiniranja. Kombinacijom vrhunskih performansi same tehnologije i našeg truda, isporučujemo vrhunske proizvode što nas čini pepoznatljivim. Opremljeni smo za rad sa upotrebom horizontalnog i vertikalnog vretena, sa mogućnošću automatskog, ali i ručnog procesa izrade i obrade. Širok spetar naših radnih operacija nam omogućava da izađemo u susret svim izazovima koje kupci stavljaju ispred nas - bilo da su potrebni rezervni dijelovi, komplet mašine, metalni elementi raznih namjena, prototipi. Proizvodimo složene oblike i teško izvodljive uglove. Samim tim, direktno utičemo na brzinu izrade konačnog proizvoda, ali i na smanjenje broja operacija potrebnih za kompletiranje proizvodnog procesa.

CNC Erodiranje žicom

CNC Erodiranje žicom

Erodiranje žicom se koristi za rezanje vrlo preciznih oblika i uzoraka na metalnim alatima. Zahvaljujući 5-osnom erozimatu mogu se proizvesti vrlo kompleksni oblici, a tolerancije se mjere u mikronima.

CNC erodiranje elektrodom

CNC erodiranje elektrodom

Izrađujemo elektrodu od bakra ili grafita postupkom CNC glodanja ili tokarenja, zatim se izrađuje program za postupak i na kraju se vrši postupak elektroerozije.
Prednosti ovog postupka su visoka tačnost, kvaliteta obrade, nema promjene u strukturi materijala, pogodno za materijale koji su predhodno tretirani toplinskom obradom.

Koordinatno bušenja

Koordinatno bušenja

Nudimo koordinatno bušenje kao specifičnu tehnologiju izrade i obrade koje garantuje veliku preciznost i omogućava bušenje rupa i otvora na veoma preciznom međusobnom rastojanju. Koristeći operacije koordinatnog bušenja nudimo - bušenje, proširivanje, upuštanje i razvrtanje, kao i tehnike kreiranja otvora i rupa (zabušivanje, bušenje dubokih otvora i rupa i izrada navoja). U obradi koordinatnim bušenjem koristimo sve vrste alata koji su dostupni za koordinatne bušilice, tako održavajući spektar usluga činimo širokim.

Brušenje – ravno i okruglo

Brušenje – ravno i okruglo

Usluge brušenja - ravnog i okruglog. Sam proces brušenja garantuje izuzetno preciznu obradu odvajanjem čestica sa obradka. Brušenjem možemo postići finu i završnu obradu tvrdih površina, bilo da su ravne, cilindrične ili složenog oblika.

Strugarska obrada

Strugarska obrada

Nudimo uslugu struganja postupka obrade kojim se oblikuju rotacioni radni predmeti: osovine, vratila, čaure, remenice, zamajci, klipovi, cilindri, vijci, navrtke, itd. Osnovne operacije obrade struganjem su spoljašnja i unutrašnja uzdužna obrada, spoljašnja i unutrašnja poprečna obrada, usjecanje spoljnjih i unutrašnjih žljebova, obaranje ivice na unutrašnjim i spoljnjim površinama, obrada unutrašnjih i spoljnjih konusa, rezanje navoja, izrada profilnih i unutrašnjih površina, bušenje aksijalnih otvora i rupa, itd

Štancovanje lima

Štancovanje lima

Vršimo usluge štancanja sa našim ili alatima od kupca. Raspolažemo sa visokoproduktivnim CNC hidrauličnim presama sa automatskim dodavačima lima i pritiscima do 150 tona.

Brizganje plastičnih proizvoda

Brizganje plastičnih proizvoda

U našem pogonu za plastiku brizgaju se proizvodi vrhunskoga kvaliteta koji imaju široku upotrebu u sportskoj- elektro-, mašinskoj i drugim industrijskim granama prema najvišim proizvodnim standardima Evropske Unije. Zahvaljujući najsavremenijim tehnologijama i opremi kojom je opremljena naša fabrika u mogućnosti smo ispuniti zahtjeve naših kupaca u optimalnom roku. Najsavremenije mašine za proizvodnju sa silom zatvaranja od 50 do 850 tona, kao i mogućnostima prerade svih vrsta plastike PE, PP, PS, ABS, PA6/PA6.6, POM, PMMA, PC, PPO sa i bez sadržaja staklenih vlakana do 50%.

Lasersko graviranje

Lasersko graviranje

Nudimo lasersko graviranje na sve materijale u procesu djelovanja laserske zrake koja u fokusu postiže visoku temperaturu te na taj način skida površinu materijala. Lasersko graviranje upotrebljava se najviše za osjetljive polimere, nove metalne legure i posebno dizajnirane materijale. Lasersko graviranje pruža odlične mogućnosti za visoko precizno skidanje materijala, eroziju, označavanje.

Izrađujemo

BSI proizvodi

Alati za brizganje plastike

Alati za štancovanje i savijanje lima

Izrada dijelova po i van standarda

Izrada pomoćnih mašina